سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
سزاوارتر مردم به بخشودن ، تواناترشان است به کیفر نمودن . [نهج البلاغه]